Ved dødsfall
blomster

Ved dødsfall

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig. Og livet er forandret.

Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse like sterk som følelsen av sorg.

Vi gjør vårt ytterste for å komme de etterlatte i møte, i den situasjonen de står i. Vi kan ta hånd om alle praktiske sider ved gravferden.Vi i Vestvågøy begravelsesbyrå er utdannet i tråd med bransjens krav til standard. Ethvert kjennskap til private familieanliggender omfattes av taushetsplikten.

Begravelse eller bisettelse

Ordet begravelse brukes om seremonier der kisten senkes i jorden. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon. Gravferd er fellesbetegnelsen. I følge norsk lov skal gravferden finne sted senest 10 dager etter dødsfallet. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse....

Les mer

Melding om dødsfall

Vestvågøy Begravelsesbyrå melder dødsfallet til lensmann og tingretten. Pårørende må selv sende inn skjema for arv og skifte til lensmann/tingrett /skifterett eller byfogdembete i avdødes bostedskommune i løpet av 60 dager etter at døden inntraff. Folkeregister, trygdekontor, menighetskontor og gravlundskontor mottar melding fra begravelsesbyrået om dødsfallet uten at familien behøver å ta kontakt.Det samme gjelder prest/taler...

Les mer

Gravsted

Alle har rett til fri grav i 20 år. Pårørende har råderett over gravstedet ut festetiden. Når festetiden er utgått overtar det offentlige gravstedet. Hvis ønskelig, kan festetiden forlenges ytterligere. Skal det festes (holdes av) en ekstra gravplass tilkommer festeavgift fastsatt av kommunen. Denne sendes fester av gravstedet i etterkant av seremonien. Kirkegårdsvedtekter og lokale...

Les mer

Dødsannonse

Det er i dag vanlig med en kunngjøring av dødsfallet i en eller flere aktuelle aviser. Ønsker pårørende at seremonien skal finne sted i stillhet, kan annonsen rykkes inn etter at gravferden har funnet sted. Avdøde kan også ha bedt om at dødsfallet ikke kunngjøres. Erfaring viser at åpenhet omkring omstendighetene og deltagelse fra personer...

Les mer

Dødsannonse

Forsendelse av båre

Vestervågøy Begravelsesbyrå kan ta hand om alt praktisk vedrørende forsendelse av båre. Vi har kunnskaper, erfaring og et stort nettverk av samarbeidsbyråer innlands og utlands. Ta kontakt med oss så sørger vi for at transporten skjer på en forsvarlig og verdig måte.

Les mer

Ønsker du en påminnelse når vi har gode tilbud eller enkle tips?
Vi sender ut epost med nyttig informasjon og tilbud.
Vestvågøy Blomster og begravelsesbyrå

Storgata 100
8370 Leknes

post@vbegr.no
760 81 600

Org.nr: 988 546 966
Vakttelefon

918 80 402
958 12 426
( Hele døgnet )

closearrow-circle-o-downellipsis-v