Seremonien
blomster

Seremonien

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. En god og personlig
seremoni er en håndsrekning til familie og venner som skal ta farvel.

Det er den nærmeste pårørende som blant annet har rett til å bestemme over den avdøde, om det skal være sermoni, hva slags sermoni, hvor den avdøde skal gravlegges. Men det er naturlig at familien samarbeider om disse avgjørelsene. Hvis den avdøde har skrevet ned tanker eller ønsker omkring sin gravferd, bør en ta hensyn til dette. Hos oss har vi erfaring fra mange typer sermonier; kirkelig, privat, borgelig eller humanetisk.

Vi legger stor vekt på å etterkomme ønsker fra de nærmeste. De siste årene har den gamle skikken med syning hatt en renessanse. Syning vil si at vi åpner for at de som ønsker det kan se avdøde i kisten, gjerne noen dager før seremonien. En slik minnestund i forkant av seremonien kan gjøre avskjeden litt lettere.

Avdøde kan ha hatt ønsker for egen gravferd. Etterlatte kan ha særlige behov. Spør oss om hva som lar seg gjennomføre. Vi har kunnskap, blant annet om regler og forordninger i ulike seremonirom. Vi har også lang erfaring i å komme frem til løsninger som familien kan samles om.

Sorg

Sorg er vår naturlige reaksjon på tap. Hvordan ukene etter et dødsfall oppleves er individuelt. Noen ønsker å være alene, andre søker fellesskap og støtte fra andre mennesker. Og ofte finnes det mange gode støttespillere; familie, venner og naboer. Nyere forskning peker på verdien av positiv aktivitet. Av erfaring vet vi at tiden vil mildne...

Les mer

Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt: Eventuell inngangsmusikk* Klokkeringing Preludium (solospill eller forspill til salme) Åpningssalme Inngangsord, bønn og minnetale Korte hilsener, dikt, blomsterpålegg* Solospill eller salme Skriftlesing Salme før talen Prestens tale (Jordpåkastelse ved bisettelse.) Bønn, Herrens bønn (Fader vår) Salme etter talen Postludium (spilles av organist, her kan eventuelt solist medvirke)...

Les mer

Humanistisk seremoni

Vestvågøy Begravelsesbyrå kan bistå pårørende ved gjennomføring av humanistiske seremonier. Vi kontakter da Human-Etisk Forbund og kan i samarbeid skape en personlig og verdig seremoni. Forslag til humanistisk seremoni ved gravferd: Forhåndsmusikk Klokkeringing (hvis ønskelig) Musikk / solosang / fellessang Minneord Personlig hilsen Tale Musikk / solosang / fellessang Opplesing (dikt eller lignende) Musikk / solosang...

Les mer

Minnesamvær

I Norge har vi lang tradisjon for å samle familie, slekt og venner til minnesamvær etter seremonien. Ofte sies noen ord innledningsvis, og de som ønsker det kan tilføre sine egne minner eller tanker underveis. Slik minnes avdøde i fellesskap, og mange opplever at nettopp fellesskapet blir en viktig del av sorgprosessen.Minnesamvær kan holdes hjemme...

Les mer

Musikk

Musikk har en sentral plass i vår gravferdstradisjon og er svært ofte en viktig del av seremonien. Den musikken avdøde selv satte høyt kan fremføres under sermonien. Tradisjon kan også veie tungt: Tilhørighet i en familie, et lokalsamfunn eller et trossamfunn, gir gjerne føringer ved valg av musikk. Personlige musikkvalg gir seremonien en personlig tone...

Les mer

Programhefter

Vi kan tilby et bredt utvalg av motiver til programhefter. I tilegg kan vi skreddersy programhefter med egne bilder, motiver og symboler. Produseres i ekslusivt tykt papir i mange forkjellige formater. Snakk med oss i om hvordan dette kan gjøres estetisk og personlig.

Les mer

Ønsker du en påminnelse når vi har gode tilbud eller enkle tips?
Vi sender ut epost med nyttig informasjon og tilbud.
Vestvågøy Blomster og begravelsesbyrå

Storgata 100
8370 Leknes

post@vbegr.no
760 81 600

Org.nr: 988 546 966
Vakttelefon

918 80 402
958 12 426
( Hele døgnet )

closearrow-circle-o-downellipsis-v