blomster

Trygdeytelser og pensjon

Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden blir den utbetalt for dødsmåneden. Gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige barn kan kontakte NAV Trygd for mer informasjon.

Gravferdsstønad fra folketrygden er behovsprøvd og kan gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd. Maksimal støtte er kr. 26.999,-
Vi er behjelpelig med søknad på forespørsel.

Ved død hos barn under 18 år yter folketrygden stønad som dekker utgiftene opp til kr. 26.999,-. Vi ordner søknaden.

Hvis avdøde dør mer enn 20 km fra folkeregistrert adresse gis det dekning til transportkostnader mot en egenandel på 2699 kr.
Vi er kan ved underskrift og fullmakt fra nærmeste pårørende utfylle og sende søknaden til Nav.

En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle.

Ønsker du en påminnelse når vi har gode tilbud eller enkle tips?
Vi sender ut epost med nyttig informasjon og tilbud.
Vestvågøy Blomster og begravelsesbyrå

Storgata 100
8370 Leknes

post@vbegr.no
760 81 600

Org.nr: 988 546 966
Vakttelefon

918 80 402
958 12 426
( Hele døgnet )

closearrow-circle-o-downellipsis-v