blomster

Kostnader

Når det gjelder kostnader rundt en gravferd som en helhet – er det et kjent faktum at det ofte er snakk om lange avstander mellom avdødes bosted, og til seremonilokalet og kirkegården/gravlunden. Her er vi alltid behjelpelige med å søke om å få dekket kostnadene for båretransport. Vi har nedenfor satt opp et overslag på minimum og maksimumspris. Det vil la seg vanskelig gjøre å treffe nøyaktig på disse – fordi prisen for en gravferd er veldig avhengig av hvilke tjenester og tilleggsordre som blir ønsket av de pårørende i tillegg til hva som er «standard». 


Tjenester som kommer «utenom» kan være:
Ekstraordinære programhefter, ventetegn,båreandakt, lengre transportoppdrag, gravmonument etc.
Tjenester som vi, Vestvågøy Begravelsesbyrå ikke tar noen pris for men som vi er behjelpelige med å stelle i stand er:  Dødsannonser, solist, blomster, leie av lokaler til minnesamvær, ekstraordinær taler/forretter, mat – catering etc.

Prisliste for varer og tjenester 2018
I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimuspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.

Generell informasjon om priser
En gravferd består av mange elementer og det kan være krevende å få full oversikt.
Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i planleggingen og etter gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter får pårørende et komplett prisoverslag.

Tjenester

Produkt / tjenestePrisMakspris
Byråets honorar avgiftsfri3.000,-3.000,-
Byråets honorar avgiftspliktig700,-700,-
Nedlegging av avdøde 1600,- 1600,-
Syning / minnestund 750,- 750,-
Syning helg 1.000,- 1.000,-
Medhjelper ved behov i seremonier
(pr.time)
 650,-
Ekstra hygienemateriell (smitte) 550,- 550,-
Kiste - Oppgitt pris er på kisten "Basic 64"fra 5.500,-27.500,-
Urne - Ved kremasjon følger det med en gratis standard-urne0,-3.900,-
Administrasjonskostnad 650,-650,-

Gravferdsstøtte
Vi bistår også søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 26.999,-  (2023) Støtten fra NAV skal dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. NAV kan også gi transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse. Ved søknad om transportstønad er egenandelen 2699 kr.

Honorarer
Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i tre forskjellige poster. Avgiftsberegningen er komplisert. Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Omsetning innenfor avgiftsområdet har også forskjellige satser. Det inkluderer administrasjon og tilrettelegging herunder kontakt med pårørende og nødvendige meldinger og kontakt med det offentlige. Bruk av telefon, porto, og administrative rekvisitter inngår også. Fordeling av størrelsen på honorarene er tilpasset lovverket og godkjent av revisor.

Kommunale avgifter
I henhold til prislisten hos kirkevergen. Samme gjelder i tilfelle ved kremasjon – da en forholder seg til hva krematoriets kommune tar i avgift.
Ved kremasjon ytes det refusjon på nødvendige transportkostnad fra NAV. Vi orienterer og er om ønskelig behjelpelig med utfylling av søknad.

Klikk her for full oversikt over priser på kister, urner og andre tjenester.

Ønsker du en påminnelse når vi har gode tilbud eller enkle tips?
Vi sender ut epost med nyttig informasjon og tilbud.
Vestvågøy Blomster og begravelsesbyrå

Storgata 100
8370 Leknes

post@vbegr.no
760 81 600

Org.nr: 988 546 966
Vakttelefon

918 80 402
958 12 426
( Hele døgnet )

closearrow-circle-o-downellipsis-v