Etter begravelsen
blomster

Etter begravelsen

Når begravelsen er over og man får litt tid til å tenke seg om, kommer spørsmål om arv og skifte, trygdeytelser og digitale brukerkontoer.

Det er ikke alle som har økonomiske midler til å finiansiere en gravferd. Du kan da ha rett på støtte fra det offentlige. Her har vi lang erfaring med hvilke rettigheter du som pårørende har.

Gravmonument

Etter gravferden er det vanlig med oppsetting av ventetegn (kors eller andre symbol) i påvente av inskripsjon eller nytt gravmonument. Dette kan utføres av begravelsesbyrået. Gravmonument kan settes opp noen uker etter gravferden, avhengig av forholdene på gravstedet. Vi gir gjerne råd om dette. Vår skrifthugger kan utføre alle tjenester vedrørende inskripsjon, oppussing, retting og...

Les mer

Gravmonument

Urnenedsettelse

Urnen kan settes ned etter at kremasjonen er fullført og skal være i jorden før 6 måneder har gått. Det er vanlig ved kremasjoner vinterstid at urnen settes ned først til våren. Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra kommunen eller gravlundsetaten som bistår nedsettelsen. Ønsker pårørende medvirkning av prest, taler eller en representant...

Les mer

Askespredning

Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Askespredning...

Les mer

Trygdeytelser og pensjon

Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden blir den utbetalt for dødsmåneden. Gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige barn kan kontakte NAV Trygd for mer informasjon. Gravferdsstønad fra folketrygden er behovsprøvd og kan gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd. Maksimal støtte er kr. 26.999,-Vi er behjelpelig med søknad på forespørsel. Ved...

Les mer

Arv og skifte

Et dødsfall medfører at det offentlige krever skifte av boet i en eller annen form og etter fastsatte tidsfrister. Skiftet kan ofte reise flere juridiske problemstillinger som arvingene raskt må ta stilling til. En gylden regel er å ikke signere noe før konsultasjon har funnet sted. Vær oppmerksom på at ingen har rett til å...

Les mer

Arv og skifte

Kostnader

Når det gjelder kostnader rundt en gravferd som en helhet – er det et kjent faktum at det ofte er snakk om lange avstander mellom avdødes bosted, og til seremonilokalet og kirkegården/gravlunden. Her er vi alltid behjelpelige med å søke om å få dekket kostnadene for båretransport. Vi har nedenfor satt opp et overslag på...

Les mer

Ønsker du en påminnelse når vi har gode tilbud eller enkle tips?
Vi sender ut epost med nyttig informasjon og tilbud.
Vestvågøy Blomster og begravelsesbyrå

Storgata 100
8370 Leknes

post@vbegr.no
760 81 600

Org.nr: 988 546 966
Vakttelefon

918 80 402
958 12 426
( Hele døgnet )

closearrow-circle-o-downellipsis-v